Інтенсивний курсІнтенсивні курси з вивчення іноземних мов з урахуванням Ваших індивідуальних особливостей. Наші викладачі підберуть для Вас оптимальну інтенсивність, час занять, програму та методику навчання, що сприяють максимально швидкому для Вас засвоєнню матеріалу.
Усіх наших студентів, незважаючи на різний вік, професії та підготовку, об'єднує спільну мету – навчитися вільно говорити іноземною мовою. Курс інтенсивного вивчення мови, спрямований на набуття упевненості у використанні мови, допоможе Вам реалізувати свою мету.
В основу викладання інтенсивного розмовного курсу покладено метод усного випередження, коли при навчанні насамперед відпрацьовуються навички аудіювання та говоріння, і лише потім – читання та письма. На заняттях студенти вивчають спеціально підібрані лексичні та синтаксичні структури, які надалі можуть використовуватись як своєрідні мовні кліше.
Під час занять інтенсивного курсу чергуються різноманітні види діяльності. Рольові ігри, дискусії, програвання ситуацій з життя, вправи на прослуховування, робота з підручником, перегляд навчальних відеопрограм і відеофільмів - все це дозволяє якісно відпрацювати матеріал, що вивчається.
Широке охоплення актуальних популярних тем цього інтенсивного курсу дозволяє кожному знайти щось цікаве саме для нього, створює мотивацію для висловлювання студентами свого погляду.
Інтенсивний курс навчання з іноземної мови триває 2.5 місяці. Заняття проходять тричі на тиждень по 3 години.